Ο Κωνσταντίνος Νάζης για πρώτη φορά στη σκηνή της «Ονειρούπολης»